Kick-off Centrum voor Innovatief Vakmanschap Leven Lang Flex bij Rijnvicus

Onderwijs, ondernemers en overheden trekken samen op om (jong)volwassenen die lastig aan een baan komen in het Groene Hart te helpen om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Hiervoor is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Leven Lang Flex opgericht dat officieel van start is gegaan tijdens een online talkshow bij het sociaal ontwikkelbedrijf Rijnvicus.

Het Groene Hart telt ruim 2.750 kwetsbare (jong)volwassenen. Hoewel er in de regio volop geschikte vacatures zijn - zoals in de sectoren Techniek, Transport en Logistiek en de dienstverlening - is het voor deze doelgroep lastig om een passende werkplek op de arbeidsmarkt te vinden en behouden. De coronacrisis heeft dit alleen maar moeilijker gemaakt. Het CIV Leven Lang Flex is erop gericht om de arbeidsmarktvraag van bedrijven in deze sectoren te beantwoorden door mbo-studenten op entree-niveau en niveau 2 op te leiden en te begeleiden naar de vacatures die er zijn. 

Pact Toekomstbestendige Arbeidsmarkt

“Naast CIV Leven Lang Flex bestaat in Alphen aan den Rijn het Pact Toekomstbestendige Arbeidsmarkt. In dit platform werken ondernemers, de Economic Board Alphen aan den Rijn en onderwijsinstellingen samen. Met concrete acties, projecten en praktische oplossingen proberen we bijvoorbeeld vacatures in de tekortsectoren in te vullen, worden jongeren gestimuleerd om voor techniek te kiezen en wordt ingezet op voorlichting en facilitering van bedrijven. Door het Pact te verbinden aan het CIV wordt de slagkracht rond deze jongeren groter,” aldus wethouder Han de Jager.
Ook Annelies Doornbosch, directeur van sociaal ontwikkelbedrijf Rijnvicus is verheugd met de lancering van het CIV: “We hebben het vaak over jongeren ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’, terwijl het de arbeidsmarkt is die hen op afstand plaatst. Binnen het CIV willen we ervoor zorgen dat dit systeem beter gaat werken, zodat geen enkele jongere aan de kant komt te staan. Dit regionale netwerk biedt ons mogelijkheid om onze leerwerktrajecten samen werkgevers en gemeenten te versterken, zodat we jongeren niet alleen goed opleiden, maar uiteindelijk begeleiden naar werk.”  

Een sterk netwerk rond kwetsbare (jong)volwassenen 

Het CIV Leven Lang Flex is een samenwerkingsverband tussen instellingen in het onderwijs, ondernemers en overheden in het Groene Hart: 
•    Organisaties: Cardea, ForumSport, Groene Hart Ziekenhuis, McDonalds Zoetermeer en Bleiswijk,  IamProgrez, sportvereniging DWO.
•    Leerwerkbedrijven: DZB Leiden, Maregroep, Promen, Rijnvicus 
•    Gemeenten: Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Zoetermeer 
•    Onderwijs: mboRijnland, Groene Hart Praktijkschool, ROC Mondriaan, Nova-college 

Het CIV Leven Lang Flex is op zoek naar nieuwe partners die samen met bestaande partners jongeren en (jong)volwassenen in kwetsbare posities willen begeleiden naar een kansrijke en duurzame plaats op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Zo leveren ze een bijdrage aan het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk in de regio, door de mismatch tussen vraag en aanbod op te lossen. Kijk voor meer informatie op de website van CIV Leven Lang Flex

Samenvatting van deze bijeenkomst is terug te kijken via YouTube.

 

KICK OFF CIV LLF