Opstap

Opstap geeft inzicht in de talenten en ontwikkelpunten van werkzoekenden. Werkzoekenden laten bij Opstap zien wat ze kunnen en waar (mogelijk) ondersteuning nodig is. In het 1e jaar van deze afdeling zijn er goede resultaten behaald, zo zijn er al veel mensen doorgestroomd naar werk of scholing.

Goede resultaten behaald

In 2018 zijn er 150 werkzoekenden bij Opstap binnen gekomen. Daarvan hebben 123 werkzoekenden het traject afgerond. En 77 van deze mensen hebben het traject succesvol afgerond, dit is 63% van de werkzoekenden. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld werk hebben gevonden of  gestart zijn met een opleiding. Het is positief dat veel werkzoekenden (met een bijstandsuitkering) een volgende stap hebben gezet.

Voor veel mensen biedt dit een mooie opstap naar een (betaalde) baan. Al 12 mensen hebben een baan gevonden en 10 mensen worden er nu actief bemiddeld naar werk. Sommige van deze werkzoekenden zijn nog op zoek naar werk en proberen de stap naar werk of scholing te maken. Rijnvicus is zeer tevreden met deze resultaten in het 1e jaar van Opstap. Het gaat hier namelijk om mensen die vaak lange tijd werkloos zijn.

Leerwerktrajecten

Daarnaast zijn er al 50 mensen aan het werk bij Rijnvicus via een leerwerktraject. Bij Rijnvicus zijn er verschillende soorten leerwerktrajecten zoals:

  • catering
  • groen
  • montage en assemblage
  • schoonmaak
  • metaal

Deze trajecten sluiten aan op de tekorten die er zijn op de arbeidsmarkt. Zo zijn de kansen zo groot mogelijk om werkzoekenden door te laten stromen naar een reguliere werkgever.