School@work

School@Work is een unieke combinatie tussen leren en werken. Dit is eenjarige opleiding waar jongeren leren op de werkvloer.

Het gaat om jongeren die niet meer in het reguliere onderwijs terecht kunnen of waar het reguliere onderwijs niet aansluit op hun situatie. Denk aan:

  • Schoolverlaters
  • Statushouders
  • Entree-studenten
  • Pro-VSO studenten

Via opleidingen kunnen deze jongeren een start- of deelkwalificatie halen. Ook kunnen jongeren de juiste (sociale en werknemers-) vaardigheden opdoen om zo hun kans op een baan te vergroten.

Contact

Voor vragen of mogelijkheden neem contact op met School@work.