Re-integratie

Een werkgever die een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst neemt of houdt, neemt een financieel risico. Zo betaalt hij een zieke werknemer 2 jaar het salaris door. Daarom biedt de overheid werkgevers financiële voordelen.

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden.

Financiële voordelen werkgevers

Het gaat om de volgende regelingen:

  • loondispensatie (minder loon betalen) voor de werkgever als een werknemer met een Wajong-uitkering door ziekte of handicap minder werk aankan. De werkgever betaalt tijdelijk minder loon en UWV geeft de werknemer een aanvulling op de Wajong-uitkering
  • looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) voor werkgevers die een gedeeltelijk arbeidsgeschikte aannemen. UWV compenseert de werkgever 5 jaar voor doorbetaling van het loon als de werknemer langdurig ziek wordt. Bij mensen met een Wajong-uitkering is dit onbeperkt
  • subsidie voor het aanpassen van de werkplek. Bijvoorbeeld voor een traplift of een aangepast toilet
  • mobiliteitsbonus voor werkgevers die een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of iemand uit de doelgroep arbeidsbeperkte werknemers in dienst nemen.

Lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid.