Onze werkzoekenden

Mensen die een baan zoeken kunnen behoren tot verschillende doelgroepen. Voor iedere doelgroep is er een regeling.

  • Banenafspraak

    Is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die kunnen werken in een normale werkomgeving.

  • Beschut werk

    Is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die structurele begeleiding of een werkplekaanpassing nodig hebben in een beschutte werkomgeving.

  • Bijstandsuitkering

    Voor mensen met een bijstandsuitkering die bij u aan de slag gaan, zijn er verschillende mogelijkheden en regelingen.