Onze dienstverlening

Als u als werkgever iemand een werkplek wilt aanbieden dan kan dat op verschillende manieren.

 • Beschut werk

  Beschut werk is bedoeld voor mensen die een intensieve structurele begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben.

 • Werkplekaanpassing

  U kunt als werkgever een vergoeding aanvragen voor aanpassingen aan de werkplek.

 • Jobcoaching

  Sommige mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking hebben extra begeleiding nodig. Zij kunnen ondersteuning krijgen van een jobcoach.

 • Jobcarving

  Bij jobcarving wordt de werkgever ondersteund om een bestaande functie op te splitsen om zo een functie te creëren voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.