Onze dienstverlening

Als u als werkgever iemand een werkplek wilt aanbieden dan kan dat op verschillende manieren.

 • Iemand in dienst nemen

  Als werkgever kunt u iemand ook direct in dienst nemen.

 • Individuele detachering

  Bij individuele detachering blijft de medewerker in dienst van Rijnvicus.

 • Groepsdetachering

  Bij groepsdetachering of groepswerk gaan verschillende medewerkers, vaak op projectbasis, aan de slag bij uw bedrijf.

 • Begeleid werken

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u een medewerker van Rijnvicus zelf in dienst nemen.

 • Beschut werk

  Bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die structurele begeleiding of een werkplekaanpassing nodig hebben in een beschutte werkomgeving.

 • Werkplekaanpassing

  U kunt als werkgever een vergoeding aanvragen voor aanpassingen aan de werkplek.

 • Jobcoaching

  Sommige mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking hebben extra begeleiding nodig. Zij kunnen ondersteuning krijgen van een jobcoach.

 • Jobcarving

  Bij jobcarving wordt een bestaande functie opgesplitst om zo een functie te creëren voor iemand met een arbeidsbeperking.

 • Nazorg

  Rijnvicus kan, daar waar dat nodig is, nazorg bieden. Nazorg bijvoorbeeld na plaatsing van een nieuwe medewerker binnen uw bedrijf.