Regelingen

Werkzoekenden zijn bij een juiste match extra gemotiveerd. Voor werkgevers zijn er regelingen en instrumenten beschikbaar die het makkelijker maken om iemand aan te nemen.

 • Jobcarving

  Bij jobcarving worden bestaande functies opgesplitst om zo een functie te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

 • Jobcoaching

  Sommige mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking hebben extra begeleiding nodig. Zij kunnen ondersteuning krijgen van een jobcoach.

 • Loonkostensubsidie

  Soms ligt de productiviteit van een medewerker met een arbeidsbeperking wat lager. Met loonkostensubsidie kan de productiviteit gecompenseerd worden.

 • No-riskpolis

  Als een medewerker met een arbeidsbeperking ziek is, kunt u als werkgever hier voor gecompenseerd worden.

 • Werkplekaanpassing

  U kunt als werkgever een vergoeding aanvragen voor aanpassingen aan de werkplek. De medewerker moet dan wel binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen.

 • Begeleid werken

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u een medewerker van Rijnvicus zelf in dienst nemen.

 • Opstapsubsidie

  U kunt als werkgever subsidie aanvragen voor de extra begeleiding van een medewerker tijdens de inwerkperiode.

 • Proefplaatsing

  Via een proefplaatsing kunt u een medewerker tijdens een bepaalde periode met behoud van uitkering in uw bedrijf laten werken.

 • Loonkostenvoordeel

  Loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer medewerkers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.