Social Return (SROI)

Bij Social Return On Investment (SROI) maakt een opdrachtgever afspraken over het leveren van een maatschappelijke bijdrage in de opdracht.

De gemeente stimuleert opdrachtnemers om, naast de uitvoering van de opdracht, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken. Zo krijgen zij een kans om werkervaring op te doen en versterkt het hun positie op de arbeidsmarkt. Dit noemen we Social Return On Investment (SROI). Social Return is standaard opgenomen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente. Het wordt toegepast bij opdrachten zoals:

  • het uitvoeren van werken
  • het verlenen van diensten
  • het doen van leveringen

Meer weten

Heeft u een SROI-verplichting bij de gemeente Alphen aan den Rijn en een vraag hierover stuur dan een e-mail naar sroi@alphenaandenrijn.nl

Bouwblokkenmethode

Bij de invulling van Social Return past de gemeente Alphen aan den Rijn de bouwblokkenmethode toe.