SROI bouwblokkenmethode

Werkzoekende / leerling Bijzonderheden Waarde op jaarbasis
Geen uitkering Zonder arbeidsbeperking € 5.000,-
Geen uitkering Met arbeidsbeperking € 10.000,-
Leerling / student stage MBO BOL Stage op jaarbasis of naar rato / weken € 5.000,-
Leerling / student MBO BBL In dienst nemen € 25.000,-
Leerling / student stage PrO / VSO In dienst nemen na uitstroom € 25.000,-
WW Uitkeringsduur niet van belang € 10.000,-
WIA Uitkeringsduur niet van belang € 20.000,-
Wajong Uitkeringsduur niet van belang € 25.000,-
Participatie Zonder arbeidsbeperking en minder dan 2 jaar uitkering € 25.000,-
Participatie Zonder arbeidsbeperking en meer dan 2 jaar uitkering € 30.000,-
Participatie Met arbeidsbeperking, vastgesteld door UWV (valt onder garantiebaan, doelgroepregister  of banenafspraak € 50.000,-
WSW WSW-dienstverband € 50.000,-
Maatschappelijke activiteit Maatwerk € 1.000,-

 

Voor werkzoekenden van 55+ geldt een extra waarde van € 10.000,- op jaarbasis. Bij dienstverlening of productie door een SW-bedrijf geldt de waarde van de betaalde rekeningen exclusief btw.