Subsidies en regelingen

Werkzoekenden zijn bij een juiste match extra gemotiveerd. Voor werkgevers zijn er subsidies en regelingen beschikbaar die het makkelijker maken om iemand aan te nemen.

 • Proefplaatsing

  Via een proefplaatsing kunt u een medewerker tijdelijk een korte periode met behoud van uitkering in uw bedrijf laten werken.

 • Opstapsubsidie

  U kunt als werkgever subsidie aanvragen voor de extra begeleiding van een medewerker tijdens de inwerkperiode.

 • Loonkostensubsidie

  Soms ligt de productiviteit van een medewerker met een arbeidsbeperking wat lager. U kunt hiervoor compensatie aanvragen.

 • No-riskpolis

  Als een medewerker met een arbeidsbeperking ziek is, kunt u als werkgever hier voor gecompenseerd worden.

 • Belastingvoordelen

  Voor werkgevers zijn er een aantal voordelen en tegemoetkomingen die u via de Belastingdienst kunt regelen.

 • Loondispensatie

  Werkgevers kunnen voor mensen met een arbeidsbeperking en een Wajong-uitkering loondispensatie aanvragen bij het UWV.