Belastingvoordelen

Voor werkgevers zijn er een aantal voordelen en tegemoetkomingen die u via de Belastingdienst kunt regelen.

Loonkostenvoordeel

Is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer medewerkers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.

Het gaat vooral om: 

  • oudere medewerkers met een uitkering
  • medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

U regelt Loonkostenvoordeel (LKV) via de Belastingdienst.

Lage-inkomensvoordeel

Als werkgever kunt u een vergoeding krijgen voor werknemers met een laag inkomen. U regelt Lage-inkomensvoordeel (LIV) via de Belastingdienst.

Lage-inkomensvoordeel jeugd

Als werkgever kunt u een tegemoetkoming krijgen voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar. Sinds 2017 is het minimumjeugdloon verhoogd. Werkgevers worden daarom gecompenseerd voor deze verhoging als ze een jongere in dienst nemen. Dit heet Lage inkomensvoordeel jeugd (jeugd-LIV).