Lage-inkomensvoordeel jeugd

Via de Belastingdienst kunt u als werkgever een tegemoetkoming krijgen voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar. Dit heet Jeugd-LIV.

Sinds 2017 is het minimumjeugdloon verhoogd. Werkgevers worden gecompenseerd voor deze verhoging als ze een jongere in dienst nemen. Zie voor meer informatie Jeugd-LIV.