Loondispensatie

Werkgevers kunnen voor mensen met een arbeidsbeperking en een Wajonguitkering loondispensatie aanvragen bij het UWV.

Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer omdat hij minder aankan dan de andere werknemers. Voorwaarde is dat de werknemer een Wajong-uitkering heeft. Zie meer informatie en loondispensatie aanvragen.