Loonkostensubsidie

Soms ligt de productiviteit van een medewerker met een arbeidsbeperking wat lager. U kunt hiervoor compensatie aanvragen.

De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een verlaagde loonwaarde als gevolg van een arbeidsbeperking in dienst nemen. Het is dus bedoeld voor medewerkers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Ze hebben wel mogelijkheden op de arbeidsmarkt maar door ontbrekende arbeidsproductiviteit zijn ze niet in staat 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen. Als werkgever ontvangt u loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon. 

Voorwaarden voor loonkostensubsidie

-    De medewerker behoort tot de doelgroep banenafspraak en is opgenomen in het doelgroepregister.
-    De medewerker is niet in staat om middels fulltime arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen.
-    De medewerker heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.
-    Er is een arbeidsovereenkomst afgesloten voor minimaal de duur van 6 maanden en voor tenminste 12 uur per week.

Aanvraag loonkostensubsidie indienen

Bij directe plaatsing kan de aanvraag voor de loonkostensubsidie tot uiterlijk twee maanden na aanvang van het dienstverband door de werkgever worden ingediend bij Rijnvicus. Neem eerst contact op met Werkgeversservicepunt van Rijnvicus om na te gaan of u hier recht op heeft. Daarna zie formulier loonkostensubsidie

Hoogte van de loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie op basis van vastgestelde loonwaarde bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimum loon. Wanneer de werkgever een cao-loon betaalt dat hoger is dan het wettelijk minimum loon dan komt dit verschil tussen het betaalde loon en het wettelijk minimum loon voor rekening van de werkgever.

Periode van de loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie kan, zo nodig, onbeperkt worden ingezet. In de praktijk wordt de loonkostensubsidie voor de duur van het arbeidscontract toegekend. Voor de medewerkers die een blijvende loonwaarde hebben die lager is dan het wettelijk minimum loon, is loonkostensubsidie een structureel instrument gericht op duurzame arbeidsparticipatie. Mocht uit de nieuwe loonwaardebepaling blijken dat de arbeidsproductiviteit van uw medewerker is toegenomen, kan dat leiden tot een vermindering of beëindiging van de loonkostensubsidie. Heeft u zelf wijzigingen in het contract kunt u dit wijzigen in dit formulier.

Voor zieke medewerkers is mogelijk de no-riskpolis van toepassing. 

Contact

Neem contact op met Rijnvicus als u wilt weten wat de mogelijkheden zijn.

Neem contact op met WSP >>