No-riskpolis

Als een medewerker met een arbeidsbeperking ziek is, kunt u als werkgever hier voor gecompenseerd worden.

De no-riskpolis is een regeling die geldt als u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt en is voor onbepaalde tijd geldig. De no-riskpolis geldt als uw medewerker onder de doelgroep van de banenafspraak valt of aan het begin van zijn dienstverband een WIA- WAO, of Wajong-uitkering heeft. Er zijn nog andere groepen waarvoor de no-riskpolis geldt, kijk hiervoor op de website van het UWV. Gedurende de no-riskpolis wordt uitbetaald stopt de loonkostensubsidie.

Contact

Neem contact op met Rijnvicus als u wilt weten wat de mogelijkheden zijn.

Neem contact op met WSP >>