Mark Bouma ad interim directeur Rijnvicus

Per 31 augustus start Mark Bouma als ad interim directeur van Rijnvicus. Hij neemt de functie van de vertrokken Jan de Vries waar. Rijnvicus is blij dat er snel een geschikte ad interim directeur is gevonden, die passende ervaring heeft, verbindingen kan leggen en die ook het werkveld goed kent.

Ook wordt er gewerkt aan een tussenevaluatie om te bekijken wat de volgende logische stap is voor Rijnvicus. En om het profiel van de nieuwe vaste directeur daarop zo goed mogelijk aan te laten sluiten. De planning is dat de nieuwe vaste directeur start in het 1e kwartaal van 2021.

Ruime ervaring

Mark Bouma heeft veel ervaring bij gemeenten en overheidsorganisaties. En heeft ook ruime ervaring in het werken bij diverse leerwerkbedrijven, waarvan bij 2 bedrijven zo’n 15 jaar als algemeen directeur. Meest recent is hij als adviseur en kwartiermaker bij onder meer Werkkracht en de gemeente Overbetuwe betrokken geweest bij de ontwikkeling van leerwerkbedrijven. Zijn focus ligt op het behalen van resultaten. Daarin benut hij de kracht van mensen om zo gezamenlijk tot de beste oplossing te komen.

Uitkijken naar de toekomst

Hij kijkt er naar uit om aan de slag te gaan bij Rijnvicus. Mark Bouma: “Ik zet mij graag professioneel in voor mensen, die om wat voor reden dan ook steun nodig hebben bij het vinden of behouden van hun plek op de arbeidsmarkt. Dit is de rode draad in mijn loopbaan. Dat doe ik met passie en betrokkenheid,  maar ook met humor en plezier. Ik ben er van overtuigd dat leerwerkbedrijven op dit moment een uitstekend middel zijn om mensen die daarbij wat hulp nodig hebben aan werk te helpen. Ik ben blij dat ik de komende tijd bij Rijnvicus daar mijn bijdrage aan mag leveren.”

Mark Bouma