Top 3 voor de Hartstikke Sociaal Bokaal is bekend

Het is zover! De top 3 ondernemers voor de Hartstikke Sociaal Bokaal zijn bekend. Op vrijdag 8 oktober zijn deze ondernemers verrast door Rijnvicus met een mooie taart. De top 3 bedrijven zijn (in willekeurige volgorde): Scala College, Samen Sterker en SBR Elektromontage. Dit zijn ondernemers met een sociaal hart. Op donderdag 4 november tijdens de verkiezing van de Hartstikke Sociaal Bokaal wordt de uiteindelijke winnaar door het publiek gekozen.

Top 3 

Vanuit Rijnvicus zijn diverse werkgevers genomineerd voor de Hartstikke Sociaal Bokaal. En team van onafhankelijke specialisten heeft alle nominaties getoetst op harde criteria. Daar is een mooie top 3 uitgekomen, namelijk:

Samen Sterker 

Met deze ondernemer hebben we een samenwerking sinds november 2020. Samen Sterker is een (af)bouw bedrijf en ze houden zich bezig met onderhoud en afbouw van vakantiewoningen, mobiele kantoren en mantelzorgwoningen. Dit is een nieuwkomer op het gebied van sociaal ondernemen. 

Ze hebben mensen uit diverse doelgroepen aan het werk zoals vanuit de banenafspraak (5 medewerkers), Participatiewet (1 medewerker) en statushouders (2 medewerkers). Daarnaast hebben ze 2 proefplaatsingen lopen met uitzicht op een arbeidsovereenkomst en 3 werkervaringsplekken ook met uitzicht op een arbeidsovereenkomst. 
Alle plaatsingen zijn duurzaam en de werkgever wil graag alle medewerkers (die via Rijnvicus binnenkomen) in het bedrijf ontwikkelen zodat ze uitstromen naar een betaalde baan. 
Daarnaast is Samen Sterker zich verder aan het ontwikkelen om nog socialer te ondernemen.  

Hartstikke Sociaal bokaal Samen Sterker Jan Willem Aniba en Bas te Riele
Jan Willem Aniba van Samen Sterker en Bas te Riele van Rijnvicus. 

SBR Elektromontage 

Deze sociale onderneming bouwt elektrotechnische schakelkasten voor onder andere infrastructuur-, installatie- en machinebouwersbranche.  Ook maken de medische en autobranche gebruik van hun diensten. Ze huren een deel van het pand bij Rijnvicus, hierdoor blijft de samenwerking met sociaal, modern en duurzaam ontwikkelbedrijf in stand.

SBR biedt werkervaringsplaatsen om mensen te ontwikkelen richting een betaalde baan. Ze bieden zelf ook betaalde banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze hebben mensen uit het werk vanuit diverse doelgroepen zoals WSW, banenafspraak, statushouders en oudere medewerkers. Ook begeleiden ze bbl-leerlingen.  Zo zijn er bijvoorbeeld 3 jonge Eritrese statushouders gestart bij SBR voor een betaalde bbl-opleiding entree elektrotechniek. 

Daarnaast zijn er minimaal 5 betaalde plaatsingen geweest van Rijnvicus-kandidaten. Ook biedt Cor de Groot van SBR mensen een kans die bijvoorbeeld nog niet goed Nederlands kunnen. En er is onlangs een medewerkers vanuit de banenafspraak op een proefplaatsing gestart en hij krijgt per oktober ook een contract. 
Bij SBR kijken ze altijd naar kansen zodat medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en kwaliteiten inzetten. 

Hartstikke Sociaal Bokaal - SBR Elektromontage
Cor de Groot van SBR en Ilonka Leertouwer van Rijnvicus. 

Scala College 

Als sinds 2008 maakt Rijnvicus alle 4 de locaties van het Scala College schoon. In juni 2020 is er een nieuw contract ondertekend voor de duur van 3 jaar, met optie voor verlenging van 2 jaar. 

Ook heeft Scala in het contract ook nadrukkelijk aangegeven arbeidsbeperkten een plek te geven in de schoonmaak (minimaal 50% van personeelsbestand). Dit bedrijf heeft echt een sociaal hart. 
Alle locaties van het Scala zijn mooie leerwerkplekken waar bijna alle aspecten van het schoonmaak toegepast worden 

Er werken meer dan 15 medewerkers vanuit de WSW. En voor beschut werk is er de mogelijkheid tot 6 leerwerkplekken. Zo kunnen medewerkers vanuit Participatiewet ook echt het vak leren en doorstromen naar regulier werk. Scala College is een belangrijke samenwerkingspartner voor Rijnvicus. 


Hartstikke Sociaal Bokaal Scala College|
Medewerkers schoonmaak Gea, Eva, Matthijs en Corrina. Teamleider Pascal Bloemheuvel van Scala College en Ramon van der Griend van Rijnvicus.